PERSONAL COACHING

Een Equicoach Personal Coach (vroeger gekend als level 1) is opgeleid voor het geven van persoonlijke coaching sessies.  

Het is onze doelstelling om van jou een competente Equicoach te maken. Dit vraagt om een opleiding met een goede balans tussen theorie en praktijk. Net zoals de Equicoaching methodieken voorschrijven, werken we ervaringsgericht.  

U LEERT:

 • coachees bewust te maken van hun werk- of leerpunten; 

 • coachees initiatief te laten nemen; 

 • verantwoordelijkheid bij de coachee te leggen; 

 • vertrouwen te scheppen; 

 • verbanden te leggen tussen de oefeningen en de leefwereld; 

 • het succes bij de coachee te leggen in de plaats van naar uw eigen succes te sturen; 

 • te observeren, te confronteren en te reflecteren; 

 • coachingsvaardigheden met en zonder het paard juist toe te passen. 

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

16 dagen in groep
+ certificatie
Tussentijdse opdrachten
 
Oefengroepen
 
Zelfstudie
 

MODULES

Het paard als partner

4 SP

 • Kennis van het paard  

 • Ethologie paard en Natural Horsemanship

Coaching

4 SP

 • Sociale agogiek, psychosociale fundamenten en methodologie

Resultaatgericht Equicoachen

12 SP

 • Theoretische modellen in Equicoaching​ L1 

 • Praktijktoepassingen equicoachen met het paard 

Designed And Created By Equicoaching®.

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • LinkedIn - White Circle