TEAM COACHING

Equicoaching, Team Coaching is een nieuwe opleiding die speciaal ontwikkeld werd om de Personal Equicoaches de kennis en competenties aan te bieden die nodig zijn voor het coachen van groepen of teams.

 

MASTERCLASS GROEPSGERICHT EQUICOACHEN

Ben of wil je aan het werk met groepen in de private- of welzijnssector?

Ben je als begeleider/trainer/coach aan het werk met gezinnen?

Wil je, in de nabijheid van paarden, aan de slag met teams of gezinnen met als doel het welzijn van de groepsleden te verhogen en het groepsbelang te versterken of uit te breiden?

 

Deze 5 – daagse Masterclass “groepsgericht equicoachen” biedt de mogelijkheid om jouw coachingsvaardigheden voor groepen te versterken.

 

Diverse evidence – based groepsdynamische inzichten en inzichten vanuit de systeemtheorie werden hervertaald naar het werken in een setting met paarden. De aanwezigheid en betrokkenheid van de paarden vormt een duidelijke exponentiële meerwaarde in de diverse aangereikte methodieken.

Je maakt kennis met de eerste groepsdynamische, systeem- en contextuele begrippen en je leert hiermee concreet aan de slag te gaan op groepsgerichte of gezinsgerichte wijze.

 

Deze  Masterclass combineert theorie en praktijk. Je gaat naar huis met theoretische background en vooral met een verrijkte toolbox van concrete methoden waarmee je in relatie tot jouw doelgroep aan de slag kan.

 

De Masterclass gaat door in een beperkte groep van 8-10 personen. Zo creëren we een optimale leercontext  verhogen we de trainingsmogelijkheden.

 

We besluiten de training met een groepsgericht aanbod aan een private onderneming met een groepsgerichte hulpvraag, waarin elke deelnemer een begeleidingsgerichte taak krijgt toebedeeld.

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

5 dagen in groep
+ certificatie
Tussentijdse opdrachten
 
Veel praktijk en theoretische modellen
 
Groepsdynamica
 
Zelfstudie
 

U LEERT

  • Een coachee-groep bewust te maken van hun werk- of leerpunten. 

  • Verantwoordelijkheid voor verandering bij de coachee-groep te leggen. 

  • Een inschatting te maken van de fase en het niveau waarin de coachee-groep zich bevindt en hier gepast agogisch - veranderingsgericht mee om te gaan. 

  • Coachee-groepen te introduceren, te activeren en initiatief te laten nemen in een veranderingsproces. 

  • Een coachee-groep te begeleiden tijdens een veranderingsproces (preventief of curatief en/of gericht op optimalisatie). 

  • Verbanden te leggen tussen de oefeningen en de leef- of werkomgeving van de coachee-groep. 

  • Het veranderingsproces vorm te geven via een breed scala aan onmiddellijk toepasbare en gespecialiseerde coachingsvaardigheden en technieken via intereactie met paarden. 

  • De opleiding slaat de brug tussen het paard en groepsgerichte coachingstechnieken. Het paard ondersteunt het coachingsproces en als groep vormen zij een belangrijke speler binnen de opleiding. Inhoudelijk wordt onder meer aandacht besteed aan het natuurlijke groepsgedrag van het paard en aan een correcte omgang met paarden.