TEAM COACHING

Equicoaching, Team Coaching is een nieuwe opleiding die speciaal ontwikkeld werd om de Personal Equicoaches de kennis en competenties aan te bieden die nodig zijn voor het coachen van groepen of teams.

 

U LEERT:

 • Een coachee-groep bewust te maken van hun werk- of leerpunten. 

 • Verantwoordelijkheid voor verandering bij de coachee-groep te leggen. 

 • Een inschatting te maken van de fase en het niveau waarin de coachee-groep zich bevindt en hier gepast agogisch - veranderingsgericht mee om te gaan. 

 • Coachee-groepen te introduceren, te activeren en initiatief te laten nemen in een veranderingsproces. 

 • Een coachee-groep te begeleiden tijdens een veranderingsproces (preventief of curatief en/of gericht op optimalisatie). 

 • Verbanden te leggen tussen de oefeningen en de leef- of werkomgeving van de coachee-groep. 

 • Het veranderingsproces vorm te geven via een breed scala aan onmiddellijk toepasbare en gespecialiseerde coachingsvaardigheden en technieken via intereactie met paarden. 

 • De opleiding slaat de brug tussen het paard en groepsgerichte coachingstechnieken. Het paard ondersteunt het coachingsproces en als groep vormen zij een belangrijke speler binnen de opleiding. Inhoudelijk wordt onder meer aandacht besteed aan het natuurlijke groepsgedrag van het paard en aan een correcte omgang met paarden. 

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

17 dagen in groep
+ certificatie
Tussentijdse opdrachten
 
Oefengroepen
 
Werkveld-gericht eindwerk
 
Zelfstudie
 

MODULES

Het paard als kuddedier

4 SP

 • Ethologie van het paard als kuddedier 

 • Gezondheids- en welzijnsnoden van het paard bij het leven in kudde

De mens als groepslid

 

binnen diverse groepstypen

6 SP

 • De mens als groepslid binnen diverse niveau’s en fasen, typen van groepen 

 • Groepsdynamische, systemische en contextuele inzichten en methodieken in het werken met groepen 

Resultaatgericht

 

Equicoachen

12 SP

 • Theoretische modellen in Equicoaching​ L2 

 • Praktijktoepassingen equicoachen van groepen met het paard

werkveldgericht eindwerk

3 SP